....

Zou Island - Mink Tribe - โซดินแดนหมา แมว บนหลังช้าง

Zou Island - Phantom City - ดินแดนเผ่ามิ็งค์
            ดินแดนโซบนหลังช้าง ของพวกมิ็งค์ (Zou Island)ถูกกล่าวขานกันว่าแผ่นดินแห่งนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง มันเครื่อนที่อยู่ตลอดเวลามานับ 1000 ปี ประเทศมีชีวิตแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนพระยาช้าง ซูนีสชา(Zunisha)ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นหนึ่งในจ้าวแห่งท้องทะเล ที่โดยมากมักไม่พูดแต่มักใช้จิตในการสื่อสารกับมนุษย์ผู้ที่ถูกเลือกแล้วว่าคู่ควรที่จะรับฟังพวกเค้า
      บนหลังของ โซว เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่ปกครองโดยพวก มิ็งค์(Mink)เผ่าพันธ์โบราณที่วิวัฒนาการมาจากพวก สัตว์จำพวก หมา แมว ซึ่งความลับที่ว่าทำมัยพวกเค้าจึงมาตั้งรกรากอยู่บนโซวนั้นยังคงเป็นปริศนาต่อไปซึ่งแม้แต่ลูกหลานเองก็คงไม่มีใครรู้เช่นกันว่าทำมัยพวกเค้าต้องว่าอยู่บนโซวและเมื่อไหร่โซวจะหยุด จะหยุดที่ไหน และกำลังจะพาพวกเค้าไปที่ไหนกันแน่
       ป่าวาฬ (Whale Forest-Kujira no Mori) ตั้งอยู่บริเวณท้ายทอยของคูนิชชา มีลักษณะเป็นต้นวาฬขนาดใหญ่โดยเผ่ามิ็งค์ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อนุญาติให้คนนอกเข้าเพราะใจกลางเป็นที่เก็บรักษา โพเนกรีฟแดงแผ่นหินขนาดยักษ์ที่ระบุตำแหน่งของราฟเทลจุดสิ้นสุดของการเดินทางที่เหล่าบรรดาโจรสลัดทั้งหลายต่างมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงให้ได้เพื่อคว้า วันพีช มาเป็นของตน
       เมืองหลวง คูไร(Kurau City) ตั้งอยู่บริเวณกลางหลังของคูนิชชา เป็นพื้นที่รับน้ำหลักที่ ซูนิสชา จะปล่อยออกมาในทุกวันจึงทำให้พื้นที่นี้มีการตั้งบ้านเรือนและมีประชากรอยู่กันอย่างหนาที่สุด
        ป่าทั้ง 4 (Forest of Zunisha)ตั้งอยู่บริเวณหัวไหล่และสะโพกทั้งสองข้าง รวม 4 แห่ง ป่าแห่งนี้ปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากแต่รกทึบ มีบึงน้ำสีดำยู่ใจกลางและบริเวณขอบเป็นที่ตั้งของป้อมปราการรักษาความปลอดภัยของเกาะ
................................