....

One Piece วันพ่ีช กลุ่มหนวดขาว PiratesWhitebeard ★ 白ひげ海賊団

http://pirateonepiece.blogspot.com/search/label/Yonkou%20Lord%20White
Pirates Whitebeard-กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว
                    กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว - Pirates Whitebeard (白ひげ海賊団 - Shirohige Kaizokudan) เป็นกลุ่มโจรสลัดของ 1ใน4 จักรพรรดิ เอ็ดวาดร์ นิวเกตหนวดขาว ที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยมีฐานบัญชาการอยู่ในครึ่งหลังของแกรนไลต์ที่ชื่อว่าโลกใหม่โดยแบ่งการปกครองเป็น 16 กลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มละ 100 คน ซึ่งล้วนเป็นคนที่มีความสามารถสูงและจงรักภักดีกับหนวดขาวมาก มีการปกครองในแบบครอบครัวโดยมีหนวดขาวเป็นเหมือนพ่อของครอบครัว และมีสมาชิกเป็นเหมือนลูกๆ
            พลังอำนาจของกลุ่มหนวดขาวไม่ได้มีแต่เพียงความแข็งแกร่งของหนวดขาวและหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นยังคงครอบครุมไปถึงชื่อเสียงที่หากแม้เพียงนำธงของของกลุ่มหนวดขาวไปติดที่เกาะใด   จะไม่มีโจรสลัดหน้าไหนกล้าเหยืยบขึ้นเกาะแม้เพียงก้าวเดียวซึ่งหนึ่งในเกาะที่อยู่ในการคุ้มครองของหนวดขาวยังรวมถึงเกาะมนุษย์เงือกซึ่งแม้ว่าในอดีตเมื่อ 200 ปีก่อนมีการทำสัญญาสันติภาพห้ามการค้าทาสระหว่างมนุษย์ปลาและรัฐบาลขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะการค้าทาสยังคงมีต่อไปแต่เมื่อหนวดขาวประกาศว่าเกาะเงือกอยู่ในการคุ้มครองของกลุ่มหนวดขาวการค้าทาสจึงสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิง นั่นแสดงให้เห็นถึงอำนาจของกลุ่มหนวดขาวที่มีมากกว่ารัฐบาลโลกมากมายนัก