....

One Piece Grandline_Shandians Shandora - ชนเผ่าแชนเดียร์

ชนเผ่าแชนเดียร์ Shandians - Shandora
         เมืองทองคำแห่งชนเผ่าแชนเดียร์ (City of Gold) ที่มาของชื่อชนเผ่าแชนโดร่า(Tri Shandora) มีความหมายได้หลายแบบเช่น ตาขวาของกระโหลก(Skull Right Eye) ซึ่งมันก็คือที่ตั้งของเมืองทองคำนั่นเอง หรือเรียกว่าแชนดร้า( Chandra)แปลว่าดวงจันทร์หรือจันทร์ทรา ซึ่งเป็นที่ๆพวกเค้าจากมา
        ประวัติศาสตร์ของเกาะเริ่มถูก เล่าขานเมื่อกว่า 2200 ปีก่อน ว่าเป็นดินแดนแห่งทองคำที่เชื่อกันว่าเป็นที่เดียวของโลกที่มีทองคำมากมายขนาดนี้ จนนำมาซึ่งความคิดที่ว่าทองคำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบางอย่างที่ ล้ำสมัย เกินกว่ามนุษย์จะสันสร้างขึ้นมาได้
       ปี AOS.822 ความรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดนำมาซึ่งหายนะที่ไม่คาดคิด อันเป็นฉนวนให้เกิดสงครามการแย่งชิงเมืองทองคำครั้งใหญ่บ่อยครั้ง จนในที่สุดเมื่อกว่า 700 ปีก่อนกลุ่ม 20 กษัตริย์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อผนึกดินแดนต่างๆให้เป็นปึกแผ่น ไม่นานสงครามครั้งแตกหักก็มาถึงดินแดน แชนโดร่า กองทัพใหญ่ของกลุ่ม 20 กษัตริย์บุกเข้าโจมตีแชนโดร่ากวาดล้างทุกฝ่ายที่คิดต่อต้อน โดยมีจุดประสงแอบแฝงคือการค้นหา แผ่นหินโบราณโพเนกรีฟโบราณ ที่เชื่อว่ามีข้อความจากชนเผ่าโบราณ ที่อาจจะกล่าวถึงวิธีสร้างทองคำรวมถึงการสร้างเรือเหาะทองคำที่สามารถเดิน ทางไปในอวกาศได้ แต่สุดท้ายแล้วการค้นหาก็ยุติลงไปพร้อมการหายตัวไปของชนเผ่าแชนโดร่า ไม่มีใครรู้ว่าพวกเค้าหายไปไหนและทำมัยเกาะจึงถูกลืมเลือนจากรัฐบาลโลก
      ปี AOS.1122 หลังผ่านสงครามครั้งใหญ่มานานกว่า 300 ปี มองบลัง โนแลนต์ ได้ค้นพบว่าบนเกาะต้องห้ามที่รัฐบาลห้ามไม่ให้ผู้ได้เข้าใกล้ยังคงหลงเหลือชนเผ่าพื้นเมืองที่อาจเป็นผู้สืบทอดสายเลือดมาจากชาวแชนโดร่าก็เป็นได้ แต่ดูเหมือนพวกเค้าเองก็ไม่อาจให้คำตอบได้ว่าพวกเค้าใช่หรือไม่
      ปี AOS.1127 เกิดน็อคอัพสตรีมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดครื่นยักษ์และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปทั่วอานาบริเวณหลังเหตุการณ์สงบไม่มีใครพบเห็นดินแดนแห่งทองนี้อีกเลยเหลือเพียงเรื่องเล่าขานว่าหากดินแดนแห่งทองนี้มีอยู่จริง
 "มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามันหายไปไหนและใครคู่ควรจะได้พบมันอีกครั้ง"
...........................