....

One Piece วันพีช กลุ่มโจรสลัด บิ๊กมัม - Bigmom Pirates

http://pirateonepiece.blogspot.com/search/label/Yonkou%20Lord%20BigMum%201
Bigmom Pirates - Big Mama Pirates
              กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัม(Kaizokudan Biggu Mamu) เป็นกลุ่มโจรสลัดเพียงหนึ่งเดียวใน 4 จักพรรดิที่มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้หญิงมีการปกครองในแบบการปกครองประเทศที่มีทั้งเมืองหลวงล้อมรอบด้วยเมืองบริวาร ส่วนการทหารแบ่งเป็นแม่ทัพและ รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงหน่วยสายลับพิเศษที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบอาณาเขตไปพร้อมๆกับการเดินทางออกไปยังเกาะต่างๆเพื่อเก็บค่าคุ้มครองโดยทุกเกาะต้องจ่ายส่วยเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงหรือขนมรสชาติดีเพื่อแลกกับการที่เธอจะให้ยืมอำนาจที่เรียกว่าธงโจรสลัดบิ๊กมัมไปติดไว้บนเกาะ
          สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบ ด้วยลูกๆของบิ๊กมัมที่มีมากถึง 85 คนโดยมีมากถึง 42 คที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงขนมระจายตัวกันปกครองเกาะของตนเองในหมู่เกาะโฮลเค็ก (Whole Cake Island) นอกจากนี้ก็ยังมีพวกขุนพลที่ยินยอมติดตามกลุ่มของบิ๊กมัมโดยสมัครใจอีกจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะทำหน้าที่เก็บค่าคุ้มครองเกาะที่อยู่ในการปกครองเป็นหลัก

ผู้นำตระกูลชาล็อต(Bigmum Family)   
♕♕แม่ใหญ่ชาล็อต หลินหลิน (Charlotte Linlin)♕♕

4 ผู้บัญชาการขนมหวาน - Sweet Commanders
บุตรลำดับที่  3  ✪ ชาล็อต คาตาคูริ (KATAKURIผลโมจิ)
บุตรลำดับที่ 14 ชาล็อต แคร็กเกอร์ (CRACKERผลบิสกิต)
บุตรลำดับที่ 27 ชาล็อต สมูทตี้ (SMOOTHIEผลบีบ)
บุตรลำดับที่ 29 ชาล็อต สแน็ค (SNACKผล.....)

รัฐมนตรีขนมหวาน - Minister oF Sweet 
บุตรลำดับที่  1  ✪ ชาล็อต เปโรเปรอส/รัฐมนตรีลูกอม (Peroผลลูกอม)
บุตรลำดับที่  4  ✪ ชาล็อต ไดฟุคุ/รัฐมนตรีถั่ว (Daifukuผลตะเกียง)
บุตรลำดับที่  5  ✪ ชาล็อต โอเวน/รัฐมนตรีเตาอบ (Ovenผลอัยร้อน)
บุตรลำดับที่  7  ✪ ชาล็อต โอเปร่า/รัฐมนตรีวิปครีม (Operaผลครีม)
บุตรลำดับที่ 10ชาล็อต อาแมนต์ /รัฐมนตรีลูกนัท(Amande......)
บุตรลำดับที่ 13 ชาล็อต บรูเล่ (Bruleeผลกระจก)
บุตรลำดับที่ 32 ✪ ชาล็อต กาแล็ต/รัฐมนตรีเนย (Galetteผลเนย)
บุตรลำดับที่ 34 ✪ ชาล็อต มอนต์ออร์/รัฐมนตรีชีส (Montผลหนังสือ)
บุตรลำดับที่ 61 ✪ ชาล็อต ลอล่า/รัฐมนตรีโกโก้ ( Lola......)
บุตรลำดับที่ 75 ชาล็อต พูริน/รัฐมนตรีคาราเมล (Purinผลเมโมรี่)
.........................