....

One Piece MONSTER โฮริ Holi ★ ホーリー

วาซ(Veearth)
Neme ยามสุนัขโฮริ(HOLI)
สายพันธุ์  สุนัขยักษ์(DOG)
- สัตว์ประจำถิ่นสกายเปียร์(Skypiea)
ค่าหัว ประมาณ 2,300,000 เบรี 
ถิ่นที่อยู่ แกรนต์ไล(Grand Line)
-  เกาะลอยฟ้าวาซ(Veearth) 
ส่วนสูง 210 Cm.
ลักษณะพิเศษ(Species)
      เป็นสุนัขที่มีขนสีเหลืองทั้งตัว อาศัยอยู่บนวาซ ได้รับพลังจากวาซทำให้ร่างกายมีขนาดใหญ่กว่าสุนัขโดยทั่วไปและแข็งแรงเป็นอย่างมาก

             ยามสุนัขโฮริ(Holi) เป็นคู่หูของสกายบรีดเดอร์โอม(Skybreeder Ohm) เป็นสุนัขที่แข็งแกร่งและดุร้ายมักจะใช้หมัด(ขาหน้า)กับเขี้ยวที่แหลมคมในการต่อสู้กับศัตรู ก่อนการต่อสู้แย่งชิงวาซครั้งสุดท้ายจะมาถึง โฮริทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าวาซโดยจะจัดการฆ่าทุกคนที่ย่างเท้าเข้ามาในวาซซึ่งถือเป็นดินแดนของก็อดเอเนลเท่านั้น แต่ในสงครามครั้งใหญ่กับพวกแชนเดียร์ โฮริจัดการพวกนักรบได้หลายคนก่อนจะมาพบกับโซโล ซึ่งหลังการต่อสู้ระหว่าง โอมกับโซโลโอมพ่ายแพ้หมดรูปจากสุนัขที่ดุร้ายโฮริกลายเป็นสุนัขเชื่องๆไปในพริบตา
http://pirateonepiece.blogspot.com/2010/04/wented-skybreederohm.html
.......................................