....

WANTED MONSTER ราพาน -Lapahn ★ラパーン

เกาะดรัม-Drum
Neme ราพาน (RAPAHN)
 สายพันธุ์ สัตว์ประจำถิ่น
- ประเภทกระต่ายหิมะยักษ์
ค่าหัว ประมาณ 15 ล้านเบรี
ถิ่นที่อยู่ แกรนต์ไล(Grand Line)
-  เกาะดรัม(Drum Island) 
ส่วนสูง 269 Cm.
ลักษณะพิเศษ(Species)
     เป็นกระต่ายยักษ์สีขาวขนาดใหญ่ แข็งแรง รวดเร็วและมีความสามารถในการต่อสู้คล้ายมนุษย์

          ราพาน(Rapahn) เป็นชื่อที่ออกเสียงตามแบบฝรั่งเศสว่า ราพิน (Lapin) ซึ่งแปลว่ากระต่ายเป็นกระต่ายหิมะที่อาศัยอยู่บนภูเขาหิมะสูงบนเกาะ ดรัมแลัอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ เก่งด้านการต่อสู้และการทรงตัวได้ดีบนภูเขาสูงเป็นกระต่ายหิมะที่ดูคล้ายแก็งยากูซ่าดุร้ายและไม่เชื่องกับมนุษย์ ซึ่งความดุร้ายของราพานอาจเป็นเพราะต้องการปกป้องฝูงของตนจากโลกภายนอกความฉลาดของพวกราพานมีมากถึงขั้นรู้จักตอบแทนบุญคุณ ลูฟี่และซันจิที่ช่วยจ่าฝูงจากหิมะถล่มโดยการต่อสู้กับพวกวาพูจนสุดกำลังแม้รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ตาม
............................