....

One Piece วันพีช นอร่า -NORLA ★ノラ

จายา Gaya Island
Neme นอร่า(NORLA)
สายพันธุ์ จ้าวแห่งท้องทะเล (SeaKings)
-  ประเภทงูหลามทะเลยักษ์ 
ค่าหัว ประมาณ 75 ล้านเบรี 
ถิ่นที่อยู่ แกรนต์ไล(Grand Line)
-  เกาะจายา(Gaya Island) 
อายุ 42 ปี
- ปัจุบัน 450 ปี
ลักษณะพิเศษ(Species)
      เป็นงูทะเลยักษ์ที่มีพิษร้ายแรงมากมาอาศัยและหากินอยู่บนบกเป็นเวลานานจนได้ชื่อใหม่ว่าจากชาวทะเลสีขาวว่า"จ้าวแห่งท้องฟ้า-Master Of Skyหรือ ควีน-Queen"

                   นอร่า(Norla) เป็นรุ่นที่ 3ที่สืบทอดสายเลือดมาจากบรรพบุรุษที่ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะ เทพเจ้าของชนเผ่าแชนเดียร์ บนเกาะจาย่าในชื่อ เทพคาชิหรือคาชิกามิ(Kashigami) เป็นสายพันธุ์งูพิษยักษ์ที่ดุร้ายแต่ในรุ่นแรกถูกฆ่าตายโดยโนแลนเมื่อ 400ปีก่อนส่วนรุ่นที่สองถูกฆ่าตายโดย การูกาลา และเมื่อมาถึงรุ่นของนอร่าที่ยังเล็กกลับหลงไหลในเสียงระฆังทองและถูก การูกาลาเก็บมาเลี้ยงหลังจากนั้นถูก น็อกอัพสตรีมส่งขึ้นไปอยู่บนฟ้าในดินแดนชื่อ อัพเปอร์ยาดและเติบโตจนแข็งแกร่งและเป็นที่หวาดกลัวมากในแผ่นดินอัปเปอร์ยาดในชื่อ "จ้าวแห่งนภา"
...................................